O spoločnosti Alpinet

História firmy ALPINET a.s. začína v roku 1993. V súčasnej dobe tvorí spoločnosť moderné podnikateľské zoskupenie odborne a technicky zdatných pracovníkov pripravených plniť náročné úlohy a požiadavky zo strany zákazníka. Snahou spoločnosti je stať sa významným hráčom v odvetí služieb, dodávať zákazníkom práce komplexne, kvalitne a včas. Spoločnosť zaručuje vysokú odbornú úroveň všetkých pracovníkov a naďalej zabezpečuje profesionálny rast pracovníkov, s ohľadom na nové technológie a špecifické požiadavky zákazníkov.
 

ČO JE NAŠIM CIEĽOM

Spoločnosť je od začiatku vzniku vo svojej činnosti zameraná vystupovať ako vyšší dodávateľ stavieb v tuzemsku a v zahraničí v oblasti energetiky, jadrovej energetiky, chemického a potravinárskeho priemyslu, energetických zariadení, skladových nádrží a oceľových konštrukcií. Som presvedčený že rozhodnutia akcionárov a manažmentu spoločnosti vedú k správnym krokom smerujúcim k zvýšeniu konkurenčnej schopnosti akciovej spoločnosti a vďaka nej zabezpečiť jej dlhodobú perspektívu.

V stručnosti sme sa pokúsili predstaviť Vám našu spoločnosť. Dlhoročné odborné skúsenosti, odhodlanosť a vysoko profesionálny prístup všetkých našich pracovníkov, spokojnosť našich doterajších zákazníkov a výsledky našej činnosti sú zárukou kvality nami dodávaných služieb.
 

Tešíme sa na našu možnú budúcu spoluprácu.

S pozdravom
Štefan Gazdík
predseda predstavenstva